O nama | Vrijednosti i poslovna politika

Individualni pristup pacijentu
Svaki pacijent je individualna osoba i zahtjeva pristup koji je prikladan upravo njemu. U našoj ordinaciji nastojimo prilagoditi pristup svakom pojedinom pacijentu u skladu s njegovim potrebama i željama. Slušanje pacijenta je jedno od naših primarnih načela jer samo suradnja pacijenta i stomatologa može dovesti do najboljeg mogućeg rezultata i zadovoljstva pacijenta.

Bezbolni stomatološki zahvati
Naša ordinacija nudi pacijentima najnovija tehnološka rješenja i najmodernije dijagnostičke tehnike što garantira pacijentima ne samo vrhunsku kvalitetu rada već i minimalnu bol prilikom bilo koje od niza stomatoloških usluga.

Neprekidno usavršavanje
Neprekidna edukacija u poručjima najnovijih stomatoloških dostignuća princip je naše ordinacije koji garantira vrhunsku dijagnostiku i najmodernija rješenja unutar svake stomatološke usluge.