O nama | Osoblje i vanjski suradniciMr.sc. Etienne Cikač dr.stom.

Rođen 1965. godine u Varaždinu gdje polazi osnovnu školu i gimnaziju te paralelno pohađa osnovnu i srednju glazbenu školu. Stomatološki fakultet završio je u Zagrebu 1991. godine. Od 1991. do 1994. radio je u Medicinskom centru u Varaždinu i Domu zdravlja Ivanec te u stomatološkoj ambulanti HV u Varaždinu. Od 1994. godine radi u vlastitoj stomatološkoj ordinaciji u Varaždinu.

Završio je poslijediplomski studij iz stomatologije, grana oralna kirurgija te 2000. godine obranio magistarsku temu i stekao akademski stupanj magistra medicinskih znanosti. Završio je pri Hrvatskom liječničkom zboru tečaj za akupunkturologa.

Autor je nekoliko stručnih radova u Hrvatskom stomatološkom vjesniku i časopisu ACTA. Aktivno sudjeluje na stručnim domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima kao predavač. Član je Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju. 2005. godine postao je stalni sudski vještak za područje stomatologije.Med.sestra./dentalna asistentica Mateja Huđek Frntić