Usluge | Organizacija

Opuštena atmosfera, bez pritiska i žurbe ključna je za potpuno i uspješno obavljanje posla.

Pacijent se naručuje telefonski i dolazi na konzultacijski klinički pregled u ordinaciju. Na pregledu se pacijent sasluša te ima priliku reći svoje viđenje stvari i problema. Pristupa se izradi potrebnih radioloških snimki, fotografira početna situacija za dokumentaciju te uzima kratka anamneza. Sve snimke i dokumentaciju pacijent može dobiti i u elektroničkom obliku na svoju e-mail adresu.

U slučaju protetskih radova ponekad je korisno da pacijent dostavi svoju fotografiju iz mlađih dana na kojoj se vide njegovi prirodni zubi. Nakon izrade cjelokupne dokumentacije pristupa se dogovoru o konceptu i planu samog stomatološkog tretmana.

U slučaju pacijenata koji nisu iz Hrvatske tj. onih kojima ne odgovara odmah doći osobno, početni koraci se ponešto razlikuju. Pacijent se telefonom izjašnjava o želji za tretmanom te nakon toga u prvom koraku šalje poštom ili e-mail-om svoju dokumentaciju u kojoj se nalaze potrebne slike i dokumenti (npr. radiološke snimke, intraoralne slike, vlastite fotografije na kojima se vide zubi pacijenta, kratka anamneza, itd.). Po dostavljenoj dokumentaciji, pacijentu se šalje okvirna neobvezujuća ponuda stomatološkog tretmana.

Upute za dolazak i moguće izvore smještaja pacijent može naći na ovim web stranicama pod "Smještaj". Sve ostalo je predmet usmenog dogovora.