Cjenik

Rbr. Naziv usluge Cijena (KN)
1. ADHEZIVNI ISPUN-DVOPLOŠNI-"sandwich tehnika" (jetkanje-adhezivormocer-nano kompozit) 300,00
2. METAL-KERAMICKA KRUNICA "VITA VM13" (fiksna protetska restauracija) 1.500,00
3. ENDO th. (VDW Reciproc-KaVo UZV SONICflex endo-VDW Guttafusion termofilna tehnika punjenja k.k.) 400,00
4. VODENA REGEN. TVRDOG TKIVA (GBR) - ksenogeni sintetski koštani mat. + BMP (košt. morfogenetski protein iz krvne plazme pacijenta, cijena se formira po potrosenom materijalu od 2.500 kn na gore) 2.500,00
5. ST LOCATOR ABUTMENT "STRAUMANN" (za kombinirani protetski nadomjestak) 900,00
6. STRAUMANN SLAactive implantat + Gingivaformer+otisni elementi 7.500,00
7. WIRONIT (metalna) PROTEZA SA GENIOS ZUBIMA 4.000,00
8. ADHEZIVNI ISPUN-TROPLOŠNI - "sandwich tehnika" (jetkanje-adhezivormocer-nano-kompozit) 350,00
9. ANESTEZIJA - INFILTRACIJSKA ILI PROVODNA BESPLATNO
10. VADENJE ZUBA S ANESTEZIJOM 200,00
11. SKIDANJE KRINICA ILI MOSTOVA BESPLATNO
12. SEKUNDARNI ELEMENT (suprastruktura) ZA CEMENT.PROT.RESTAURACIJE NA STRAUMANN IMPLANTATU 1.100,00
13. REPARATURA PROTEZE (puknuce baze proteze) 300,00
14. FRC (staklo-keramicka) INTRARADIKULARNA NADOGRADNJA 1.100,00
15. ZUBNI NAKIT - "SKYCE" 200,00
16. CAD/CAM ZYRCON KRUNICA (bezmetalna keramika) 2.200,00
17. ADHEZIVNI ISPUN ("sandwich" tehnika) SA FRC-STAKLOKERAMICKIM NADOMJESTKOM 400,00
18. TOALETA EXTRAKCIJSKE RANE BESPLATNO
19. E-MAX LJUSKICA,INLAY,ONLAY (bezmetalna protetska restauracija) 2.200,00
20. ENDO REVIZIJA KORJENSKOG KANALA (Reciproc preparacija k.k. -UZV obrada - laserska antisepsa k.k. - termofilno PKK) cjena po k.k. 400,00
21. LIJEK KOD ZUBOBOLJE (postupak sa lokalnom anestezijom) 100,00
22. RETENCIJSKI ELEMENAT U KOMB. PROT. NADOMJESTKU 750,00
23. AKRILATNA TOTALNA ILI PARCIJALNA PROTEZA 3.000,00
24. "KaVo" RONDOflex 360plus preparacija okluzalnih ploha,profilakticki terapeutski postupak kao priprema za pecacenje fisura zubi 150,00
25. APIKOTOMIJA - Resekcija vrška korijena 1.500,00
26. METAL - KERAMICKA KRUNICA NA IMPLANTATU 1.850,00
27. AKRILATNI PROVIZ. LABORATORIJSKE IZRADE (po zubu) 250,00
28. PODLAGANJE PROTEZE (laboratorijski postupak) 400,00
29. "KaVo" ultrazvuk,PROPHYflex 3 i SONICLflex clean pasta kao profilakticki terapeutski postupak odstranjenja zubnih naslaga te upute o oralnoj higijeni 150,00
30. KRATKI KLINICKI PREGLED PACIJENTA 200,00
31. ADHEZIVNI ISPUN - JEDNOPLOŠNI - "sandwich tehnika" (jetkanje-adhezivormocer-nano kompozit) 250,00
32. NAGRIZNA UDLAGA (za terapiju TMZ i parafunkcijskih kretnji donje celjusti) 400,00
33. KLINICKI DENTALNI PREGLED PACIJENTA SA ANALIZOM SVIH DIJAGNOSTICKIH NALAZA (ortopan rtg snimka,lab.nalazi krvi i sl.) PRIJEDLOG POTREBNIH TERAPEUTSKIH POSTUPAKA SANACIJE I RESTAURACIJE STOMATOGNATOG APARATA 500,00
34. OPERATIVNI ZAHVAT OCUVANJA ALVEOLE NAKON EKSTR.ZUBA ("SOCKET PRESERVATION") s ksenogenim sint.mat. + BMP (iz krvne plazme pacijenta) 2.500,00
35. KaVo "Master" diodni laser - parodontološka terapija (dekontaminacija paro džepova i biostimulacija epitelnog pricvrstka gingive) 200,00
36. Adjuvantna parodontološka terapija nakon primjene diodnog lasera (NBF Gingival gel i Gingigel prof - hijalurunska kiselina za epitelizaciju tkiva) po tretmanu 100,00
37. KaVo "Master" diodni laser - endodontska terapija (dekontaminacija korj. kanala i biostimulacija periapikalnog tkiva završna dezinfekcija korj. kanala prije punjenja istog) 200,00
38. KaVo "Master" diodni laser - protetska terapija po zubu (otvaranje gingivalnog sulkusa,dekontaminacija i biostimulacija epitel kao priprema za otisak) po zubu 50,00
39. KaVo "Master" diodni laser - profilakticki zahvat (desenzibilizacija zubnih vratova sa EMOFLUOR gelom-fluoridni karijes protektivni premaz) po tretmanu g.c. i d.c. 200,00


Ponuda cijena za stomatološki tretman vrijedi 30 dana, nakon toga cijene su podložne promjenama. Cijene su u prosjeku jeftinije 30% do 50% nego u zemljama EU za istu kvalitetu, metode i materijale.

CJENIK STOMATOLOŠKIH USLUGA USKLAĐEN JE S MINIMALNIM CIJENAMA HRVATSKE STOMATOLOŠKE KOMORE

Napomene vezane za cjenik, možete pogledati ovdje.